×

Lundberg & Associates

Om Oss

Områden

Vanliga Frågor

Blogg

Mallar

Kontakt

Vad krävs för att ett avtal ska vara giltigt?

För att ett avtal ska vara giltigt enligt svensk lagstiftning krävs det att det uppfyller vissa grundläggande villkor.

För det första måste parterna i avtalet ha avtalat om samma sak. Detta innebär att det måste finnas en gemensam förståelse mellan parterna om vad som ingår i avtalet.

För det andra måste avtalet vara ingått frivilligt av båda parter, utan påtryckningar eller hot. Parterna måste ha förmåga att ingå avtalet, vilket innebär att de måste vara myndiga och vid sina sinnens fulla bruk.

För det tredje måste avtalet ha ett syfte som är lagligt och inte strider mot svensk lagstiftning. Om avtalet är i strid med lagstiftningen, till exempel om det innebär att en av parterna åtar sig att utföra en olaglig handling, kommer avtalet att vara ogiltigt.

För att avtalet ska vara giltigt krävs det också att parterna har avtalat om villkoren för avtalet. Villkoren kan innefatta betalningsvillkor, tidsramar, sekretessavtal och andra relevanta förhållanden som parterna har avtalat om.

Slutligen krävs det också att avtalet har ingåtts på ett korrekt sätt. Detta innebär att det måste finnas ett skriftligt dokument som har undertecknats av båda parterna, eller på annat sätt ha uppfyllt de formella kraven som krävs enligt svensk lagstiftning.

Ställ en fråga

Läs mer

Här har vi samlat all information om Avtal

Liknande frågor

När har man rätt att häva avtal?
Vad gäller för muntliga avtal?
När är ett avtal bindande?
Vad är det för skillnad på avtal och kontrakt?

Läs mer

Här har vi samlat all information om Avtal

Liknande frågor

När har man rätt att häva avtal?
Vad gäller för muntliga avtal?
När är ett avtal bindande?
Vad är det för skillnad på avtal och kontrakt?

Ställ en fråga