×

Lundberg & Associates

Om Oss

Områden

Vanliga Frågor

Blogg

Mallar

Kontakt

Vad gäller för muntliga avtal?

När det kommer till avtal och avtalsrätt är det vanligt att tala om skriftliga avtal som har undertecknats av parterna. Men vad gäller egentligen för muntliga avtal?

Muntliga avtal kan vara lika juridiskt bindande som skriftliga avtal, men det kan vara svårt att bevisa existensen av ett muntligt avtal i rätten. För att ett avtal ska vara giltigt måste det uppfylla vissa grundläggande villkor, oavsett om det är skriftligt eller muntligt.

  1. För det första måste det finnas en gemensam förståelse mellan parterna om vad som ingår i avtalet. Detta innebär att parterna måste ha avtalat om samma sak och att det måste finnas en klar och tydlig överenskommelse.
  2. För det andra måste avtalet vara ingått frivilligt av båda parter, utan påtryckningar eller hot. Parterna måste också ha förmåga att ingå avtalet, vilket innebär att de måste vara myndiga och vid sina sinnens fulla bruk.
  3. För det tredje måste avtalet ha ett syfte som är lagligt och inte strider mot svensk lagstiftning. Om avtalet är i strid med lagstiftningen, till exempel om det innebär att en av parterna åtar sig att utföra en olaglig handling, kommer avtalet att vara ogiltigt.

Har du ingått ett muntligt avtal kan det vara en fördel att begära ett skriftligt avtal som bekräftar det ni som parter kommit överens om. Tillvägagångssättet fungerar som en slags bevissäkring om vad som avtalats om ni skulle hamna i en konflikt i framtiden eftersom att den som påstår att ett muntligt avtal existerar bär bevisbördan för detta.

Behöver du även säga upp ett muntligt avtal är det alltid bäst att göra det skriftligen, återigen i bevissäkringssyfte. Då kan du bevisa att avtalet inte längre gäller och från och med vilket datum.

I en del fall är muntliga avtal dock inte giltiga, vilket framgår av lagen. Det gäller bland annat för bostadsköp, telefonförsäljning eller vid upprättande av ett samboavtal.

Det är alltså möjligt att ingå juridiskt bindande muntliga avtal, men det är viktigt att vara medveten om att det kan vara svårt att bevisa dess existens om en tvist uppstår. Därför är det alltid att föredra att ha skriftliga avtal för att undvika potentiella tvister och missförstånd.

Ställ en fråga

Läs mer

Här har vi samlat all information om Avtal

Liknande frågor

Vad krävs för att ett avtal ska vara giltigt?
När har man rätt att häva avtal?
När är ett avtal bindande?
Vad är det för skillnad på avtal och kontrakt?

Läs mer

Här har vi samlat all information om Avtal

Liknande frågor

Vad krävs för att ett avtal ska vara giltigt?
När har man rätt att häva avtal?
När är ett avtal bindande?
Vad är det för skillnad på avtal och kontrakt?

Ställ en fråga