×

Lundberg & Associates

Om Oss

Områden

Vanliga Frågor

Blogg

Mallar

Kontakt

Vad är stegen för en företagsöverlåtelse av ett aktiebolag?

Att överlåta ett aktiebolag, eller genomföra en företagsöverlåtelse, är en omfattande process som kräver noggrann planering och genomförande för att undvika potentiella juridiska problem. Här är några av de viktigaste stegen att tänka på när du överlåter ett aktiebolag:

  1. Planering och förberedelse: Innan du kan sälja ditt företag behöver du se till att det är redo för överlåtelse. Detta innebär att du måste se till att företaget är i god ekonomisk form och att du har alla nödvändiga dokument och avtal på plats. Det är också viktigt att du bestämmer dig för vilken typ av företagsöverlåtelse som passar ditt företag bäst - t.ex. en försäljning av aktierna eller en försäljning av tillgångarna.
  2. Värdering av företaget: Innan du kan sälja ditt företag måste du fastställa dess värde. Detta innebär att du måste ta hänsyn till företagets tillgångar, skulder, intäkter och lönsamhet. En professionell värdering kan hjälpa dig att fastställa ett realistiskt säljpris för företaget.
  3. Hitta en köpare: När du har bestämt dig för att sälja ditt företag måste du hitta en potentiell köpare. Detta kan göras genom att annonsera försäljningen på relevanta marknadsplatser, eller genom att anlita en mäklare som kan hjälpa dig att hitta en lämplig köpare.
  4. Förhandlingar: När du har hittat en potentiell köpare måste du förhandla om säljpriset och andra villkor. Detta kan innebära att du måste kompromissa om vissa punkter för att nå en överenskommelse.
  5. Kontraktsförhandlingar: När du har nått en överenskommelse med köparen måste du upprätta ett formellt försäljningsavtal som beskriver alla detaljer i försäljningen. Detta avtal bör upprättas av en erfaren jurist för att säkerställa att alla juridiska aspekter täcks och att avtalet är rättsligt bindande.
  6. Överföring av ägande: När försäljningsavtalet har undertecknats och säljpriset har betalats kan ägarskapet överföras till köparen. Detta innebär att alla tillgångar och skulder överförs till köparen och att företaget nu ägs av en annan person eller organisation.

Val av företagsöverlåtelse:

Det är viktigt att du bestämmer dig för vilken typ av företagsöverlåtelse som passar ditt företag bäst. En företagsöverlåtelse kan nämligen ske på mer än ett sätt. Antingen säljs bolagets aktier eller så är det inkråmet som säljs. Vid en försäljning av inkråmet görs en inkråmsöverlåtelse, vilket innebär att enbart delar av företagets verksamhet säljs, inte hela som vid en aktieöverlåtelse. Inkråmsöverlåtelsen kan gälla både materiella tillgångar som lager, maskiner och inventarier, men det kan också vara immateriella tillgångarna som säljs, vilket till exempel kan vara varumärket, patent och design. Vanligtvis ingår varken firmanamnet och organisationsnumret i inkråmsöverlåtelsen.

Genom att följa ovanstående steg kan du se till att företagsöverlåtelsen genomförs på ett rättssäkert sätt och att du får rätt betalt för ditt företag.

Ställ en fråga

Läs mer

Här har vi samlat all information om Företagsöverlåtelse

Liknande frågor

Företagsöverlåtelse: Vad är M&A (Mergers & Acquisitions)?
Varför misslyckas företagsförvärv?

Läs mer

Här har vi samlat all information om Företagsöverlåtelse

Liknande frågor

Företagsöverlåtelse: Vad är M&A (Mergers & Acquisitions)?
Varför misslyckas företagsförvärv?

Ställ en fråga