×

Lundberg & Associates

Om Oss

Områden

Vanliga Frågor

Blogg

Mallar

Kontakt

När har man rätt att häva avtal?

Ett avtal är en juridiskt bindande överenskommelse som är giltigt enligt svensk lagstiftning och som binder parterna till dess villkor. Om en part bryter mot dessa villkor, kan den andra parten ha rätt att häva avtalet.

En part kan ha rätt att häva ett avtal om den andra parten har väsentligt brutit mot avtalets villkor. Detta innebär att överträdelsen är så allvarlig att det inte längre är möjligt för den andra parten att fullfölja avtalet. Väsentliga avtalsbrott kan innefatta förseningar, felaktig information eller bristande prestationer.

Det är viktigt att notera att det inte är alla avtalsbrott som ger rätt till att häva avtalet. Det krävs att överträdelsen är väsentlig och påverkar avtalets syfte och ändamål. En part kan också ha rätt att häva avtalet om den andra parten har agerat i strid med god tro eller omständigheterna vid avtalets ingående har förändrats i en sådan utsträckning att avtalet inte längre uppfyller sitt syfte.

Om en part vill häva avtalet på grund av ett väsentligt avtalsbrott måste den andra parten informeras om avsikten att häva avtalet. Detta ger parten möjlighet att åtgärda situationen och rätta till överträdelsen. Om parten inte kan eller vill åtgärda situationen, kan den andra parten ha rätt att häva avtalet.

Det är viktigt att notera att det kan finnas konsekvenser för att bryta eller häva ett avtal, inklusive krav på skadestånd eller andra rättsliga åtgärder. Det är därför viktigt att parterna i ett avtal noggrant överväger dess villkor och konsekvenserna av att bryta eller häva avtalet innan det undertecknas.

Ställ en fråga

Läs mer

Här har vi samlat all information om Avtal

Liknande frågor

Vad krävs för att ett avtal ska vara giltigt?
Vad gäller för muntliga avtal?
När är ett avtal bindande?
Vad är det för skillnad på avtal och kontrakt?

Läs mer

Här har vi samlat all information om Avtal

Liknande frågor

Vad krävs för att ett avtal ska vara giltigt?
Vad gäller för muntliga avtal?
När är ett avtal bindande?
Vad är det för skillnad på avtal och kontrakt?

Ställ en fråga