×

Lundberg & Associates

Om Oss

Områden

Vanliga Frågor

Blogg

Mallar

Kontakt

Företagsöverlåtelse: Vad är M&A (Mergers & Acquisitions)?

M&A står för mergers and acquisitions, eller företagsöverlåtelse, vilket är en vanligt förekommande term inom näringslivet. M&A syftar på olika strategier som företag använder för att växa eller omstrukturera sin verksamhet genom förvärv eller sammanslagningar av andra företag.

En företagsöverlåtelse, eller M&A-transaktion, kan ske på flera olika sätt. Ett företag kan köpa ett annat företag och därmed ta över dess verksamhet, tillgångar och personal. Detta kallas för ett förvärv. Ett företag kan också slå samman med ett annat företag för att skapa ett nytt, större företag. Detta kallas för en sammanslagning.

M&A-transaktioner kan också ske på olika nivåer. En transaktion kan vara horisontell, vilket innebär att två företag inom samma bransch sammanslås eller att ett företag köper ett annat företag inom samma bransch. En transaktion kan också vara vertikal, vilket innebär att ett företag köper eller slås samman med ett annat företag som antingen är en leverantör eller en kund.

En annan typ av M&A-transaktion är en så kallad "leveraged buyout" (LBO), där ett företag köps av en annan part med hjälp av lånade pengar. Detta är vanligtvis en form av förvärv.

Företagsöverlåtelser och M&A-transaktioner kan vara komplexa och kräva en noggrann planering och genomförande för att lyckas. Vanligtvis involverar de en due diligence-process där företagets finansiella, juridiska och operativa status undersöks noggrant. Det kan också kräva godkännanden från reglerande myndigheter och andra intressenter.

Sammanfattningsvis syftar M&A på olika strategier som företag använder för att växa eller omstrukturera sin verksamhet genom förvärv eller sammanslagningar av andra företag. Det är en komplex process som kan ske på olika nivåer och involverar vanligtvis en due diligence-process och godkännanden från reglerande myndigheter.

Ställ en fråga

Läs mer

Här har vi samlat all information om Företagsöverlåtelse

Liknande frågor

Vad är stegen för en företagsöverlåtelse av ett aktiebolag?
Varför misslyckas företagsförvärv?

Läs mer

Här har vi samlat all information om Företagsöverlåtelse

Liknande frågor

Vad är stegen för en företagsöverlåtelse av ett aktiebolag?
Varför misslyckas företagsförvärv?

Ställ en fråga