Är en jurist med interimsuppdrag lösningen för dig?
×

Lundberg & Associates

Hem

Om Oss

Områden

Blogg

Kontakt

Är en jurist med interimsuppdrag lösningen för dig?

Senast uppdaterad: Jan. 3, 2023

Det är mycket möjligt. Känner du igen dig i någon av de här situationerna?

  • Ni är mitt inne i en intensiv period och hinner bara inte med. Företagets jurist eller juridikavdelning behöver tillfällig avlastning.
  • Ordinarie jurist är sjukskriven eller föräldraledig. Det är inte rätt läge att anställa en vikarie men någon måste sköta det löpande.
  • Bolaget står inför förändringar och det skulle kännas bra att ha torrt på fötterna när det gäller det juridiska. Det handlar inte om ett enstaka ärende utan förändringar som påverkar olika delar av er verksamhet, kanske personalfrågor, styrelsefrågor och regler på en ny marknad. Du behöver specifik kompentens under en längre men ändå övergående period.

  • Ni skulle behöva hjälp löpande under en tid för att styra upp hur företaget hanterar arbetsuppgifter med koppling till lagar och förordningar. Det kan ta lite tid att bygga upp ett system som fungerar och att utbilda personalen, men inte tillräckligt för att motivera en anställning.

Vi kanske inte har beskrivit exakt hur din situation ser ut, men du förstår poängen. Och ja, då skulle vi kunna lösa dina bekymmer via ett interimsuppdrag eller secondment, som det också kan kallas.

Vad är fördelarna med en interimsjurist?

Förutom att utföra det faktiska arbetet kan en interim jurist tillföra en hel del.

Kommer snabbt igång med uppgiften: För att kunna ta den här typen av uppdrag måste juristen ha bred erfarenhet och ha jobbat med liknande uppdrag tidigare. Det innebär att du slipper ett glapp i arbetsflödet jämfört med att anställa en jurist som antagligen behöver använda mer tid för att komma in i jobbet.

Erfarenhet och en fräsch approach: Det är lätt att bli hemmablind och fastna i invanda mönster. En jurist utifrån kan se på en situation med andra ögon och föreslå nya arbetssätt och lösningar.

Du slipper en del pappersarbete: Vi tar själva hand om arbetsgivaravgifter, pensionsavgifter och semesterlön.

Hör av dig!

Vi hjälper mer än gärna till med att bedöma vad din situation behöver och det gör vi helt gratis!

Du når Cathrin på +46761174801

Är interimsjuristen en vikare eller konsult?

Nu svarar vi som jurister brukar; det beror på. Skämt å sido - en jurist med interimsuppdrag kan fungera antingen som inhyrd vikarie, ett ganska vanligt scenario, eller som konsult.

Många gånger går interimjuristens uppdrag helt enkelt ut på att hålla ställningarna. Vi ser till att inga juridiska ärenden faller mellan stolarna, att de hinns med i tid och att inga onödiga risker uppstår under den period du behöver vår hjälp.

Men det kan också handla om att du vill ha in extern kompentens för att lösa en specifik situation. Ni kanske måste hitta ett nytt sätt att arbeta på, för att uppfylla vissa lag- eller branschkrav. Då behöver juristen som leder arbetet vara duktig på att driva förändringar på ett positivt sätt så att alla är med på banan. En jurist som tar interimsuppdrag är ofta överkvalificerad för den egentliga uppgiften. Den extra energin och kompetensen kan vara precis det som behövs för att sätta er på rätt kurs.

Funderar du på om ett interimsuppdrag eller secondment är rätt lösning för ditt företag?
Slå oss en signal och beskriv situationen så ger vi dig värdefull input.

Få ut mesta möjliga under interimstiden

Innan du anlitar en jurist för ett interimuppdrag är det viktigt att tänka igenom vilket problem du vill ha hjälp att lösa. Allra bäst blir det om:

  • Uppdraget är tydligt.
  • Alla på företaget vet vilka mandat interimsjuristen har.
  • Interimjustistens befogenheter är klart specificerade.
  • Du som uppdragsgivare står bakom interimjuristens arbete.

Passar våra jurister ditt interimsuppdrag?

Vår inställning till juridik är alltid praktisk. När det gäller interimsuppdrag, vet vi att vi måste vara på banan och leverera från dag ett. Med andra ord måste vi sätta oss in i och förstå din verksamhet snabbt. Vår erfarenhet, som du kan kika närmare på nedan, hjälper oss att göra det.

Lundberg & Associates kvalifikationer

Branscher: Vi är branschospecifika. Våra jurister har gedigen erfarenhet av att arbeta med bolagsjuridik inom ett flertal branscher inom både b2b och b2c. Exempelvis inom telekom, petrokemi, detaljhandel, automotive, gruvnäring, byggbranschen.

Kunder: Vi jobbar med allt från ägarledda företag med 2 - 3 anställda till större internationella företag. Exempelvis Lynk & Co, LyPera, Grythyttan Vintage Selection. Lynk & Co, Prefabsystem, Qvalify, Daguskoncernen

Erfarenhet: Bred praktisk erfarenhet hjälper oss att snabbt förstå verksamheten – något som är nödvändigt för att vi ska kunna ge praktiska råd. Säljer du exempelvis en vara online inom EU till konsument behöver du beakta vad som gäller för plattformen där varan säljs, hur du ingår avtal med konsumenten och även på vilket språk det görs. Vilka val du gör beror i stort på vilken risk du är redo att ta och valet beror också på vilken produkt du säljer.

Arbetsgeografi: Vi jobbar både nationellt och internationellt. Företag som startar i Sverige och växer vill ofta expandera utomlands, då kan vi hjälpa till med affärsupplägg, bolagsbildande om så ska ske och skapar avtal för en trygg expansion.

Domsrättsområden: Vi har erfarenhet av olika jurisdiktioner inom hela EU, även gränsöverskridande transaktioner. Beroende på hur en expansion sker, kan olika affärsupplägg väljas. Vissa av våra kunder väljer att växa genom att äga en minoritet i andra bolag, andra genom majoritetsägande. Ibland är det bättre att licensiera ut en rätt, så har vi hjälpt företag att växa i Asia Pacific och Nordamerika. Inom EU är viss lagstiftning tvingande och tillgänglig för oss, i vissa fall är den lokalt reglerad. Vi tar avstamp i svensk lag och EU rätt. I andra rättsområden involverar vi våra Associates.

Hur långa brukar interimsuppdrag vara?

Behovet av en interimsjurist kan uppstå plötsligt eller vara planerat sedan länge. Tiden för uppdrag varierar beroende på situationen och vi jobbar lika gärna med korta som långa uppdrag.

Vissa uppdrag kan vara återkommande över en längre period. I praktiken fungerar vi som en extern bolagsjurist eller – om du så vill – ditt företags husjurist.

Vilka uppgifter kan ingå i ett interimsuppdrag?

Uppdragen kan innefatta alla de tjänster vi erbjuder t.ex:

Förhandlingsstöd: Förberedelse inför en förhandling och under förhandling.

Företagsöverlåtelse: Förberedelse och genomförande av företagsöverlåtelser.

Bolagstyrning: Rådgivning och tydliga styrdokument för bolagets styrelse.

Arbetsrätt: Frågor som rör anställning och personalhantering.

Hyresrätt: Hyresrättsfrågor som gäller mark, lokaler eller bostäder.

Imateriell rätt: Hjälp att skydda ditt varumärke, din design eller liknande.

Konsumenträtt & E-handel: Frågor om konsumentskydd.

Avtal: Hjälp att skriva och tolka avtal och kontrakt.

Tvistelösning: Rådgivning och representation i tvister.