×

Om Oss

Tjänster

Områden

GDPR &
Allmänna villkor

Vi gör juridiken tillgänglig, förståelig och är alltid nåbara.

Områden
https://via.placeholder.com/150C/O

Strategiska avtal

Kontrakt och överenskommelser utgör grunden för affärstransaktioner. Dåliga kontrakt eller överenskommelser leder ofta till en kostnad för företag ekonomiskt, inte heller sällan leder det till att avtalsparter hamnar i tvister. Vi kan erbjuda stöd med skapande av avtal, förhandlingar och ingående av avtal som gynnar affären samt hjälpa till med tolkningen av avtalsbestämmelser.

Kommer snart!

https://via.placeholder.com/150C/O

Bolagsstyrning

Vi kan ge råd och vägleda dig inom alla områden inom bolagsrätt, från företagsbildning, expansion och omstrukturering samt försäljning och köp av företag. Vi kan också ge råd om det antal regler som organisationer av olika storlek måste förhålla sig till som alla nödvändiga regler för bolagsstyring om formaliteterna i att driva en styrelse på ett professionellt sätt och upprätta relevanta styrdokument för styrelsen och ledningen samt dokument som instruktioner till VD. Vi kan vara behjälpliga med bolagsstyrning såsom, Aktiebolagslagen, lagen om Penningtvätt, Etiska frågor, Uppförandekod och mer.

Kommer snart!

https://via.placeholder.com/150C/O

Arbetsrätt

Personal är ett bolags viktigaste tillgång. Vi rådger arbetsgivare och arbetstagare i en rad frågor såsom anställningsavtal, konsultavtal, uppsägning, avsked och vid tvister. Med lång internationell erfarenhet kan vi stötta såväl nationella som internationella arbetsgivare inom ett stort spektrum av industrier.

Kommer snart!

https://via.placeholder.com/150C/O

EU-rätt och konkurrens

EUs regelverk utvecklas ständigt och påverkar affärer på EUs inre marknad. Med erfarenhet av att arbeta inom och med Bryssel kan vi stötta och rådge dig kring i frågor som rör EU direktiv och förordningar inom områden såsom konkurrensrätt och hur olika lagar förhåller sig gentemot varandra.

Kommer snart!

https://via.placeholder.com/150C/O

Förhandlingsstöd

Vid en kommersiell förhandling ska två eller fler parter nå en överenskommelse. Vi har lång erfarenhet av förhandlingar från många företag i olika industrier. Vi kan stötta i förberedelse av förhandlingen och skapa en bild av konsekvenser av olika utfall av förhandlingen, under föhandling med strategisk och juridisk rådgivning. Vi kan stolt säga att vi är en stark partner att luta sig mot i dessa situationer.

Kommer snart!

https://via.placeholder.com/150C/O

Produktansvar

Att fastställa tillämpliga regler och krav för sätta en produkt på den Europeiska marknaden kan vara komplext. Med vår tidigare erfarenhet kan vi ge råd och support till dig om produktsäkerhets- och ansvarsregler inom EU. Vi kan hjälpa till med frågor om CE-märkning, typgodkännande av fordon, konsumentinstruktioner och mer.

Kommer snart!

https://via.placeholder.com/150C/O

Franchising

Vi har lång erfarenhet av framgångsrika franchiseupplägg. Vi kan hjälpa dig att skapa ett komplett upplägg - konceptualisera affärsupplägget, licensiera konceptet till franchisetagare och sätta strukturer på plats för uppföljning av upp konceptet. När det skapas på ett bra sätt är det en stark affärsmodell som skapar ett balanserat partnerskap mellan franchisegivaren och franchisetagaren till vinning för båda.

Kommer snart!