×

Lundberg & Associates

Hem

Om Oss

Områden

Blogg

Effektivt juridiskt stöd


https://via.placeholder.com/

Arbetsrätt

Personal är ett bolags viktigaste tillgång. Vi rådger arbetsgivare och arbetstagare i en rad frågor såsom anställningsavtal, konsultavtal, uppsägning, avsked och vid tvister. Med lång internationell erfarenhet kan vi stötta såväl nationella som internationella arbetsgivare inom ett stort spektrum av industrier.

Kommer snart!

https://via.placeholder.com/

Hyresrätt

Vi hjälper till med frågor om hyra av mark, hyra av lokaler – såväl bostäder som lokaler, hyresavtal och mer.

Kommer snart!

https://via.placeholder.com/

Immaterialrätt

Immateriella rättigheter är en av ett företags mest värdefulla tillgångar. Vi hjälper med att skydda dessa tillgångar genom råd inom områden såsom patent, varumärken, upphovsrätt, registrering och underhåll av sådana samt relaterade avtal.

Kommer snart!

https://via.placeholder.com/

Produktansvar

Att förstå gällande regler och krav för att lansera en produkt på den Europeiska marknaden behöver inte vara komplext. Med vår starka erfarenhet kan vi ge råd och aktiv support om produktsäkerhets- och ansvarsregler inom främst EU. Vi hjälper till med frågor gällande CE-märkning, typgodkännande av fordon, konsumentinstruktioner och mer.

Kommer snart!