×

Lundberg & Associates

Om Oss

Områden

Vanliga Frågor

Blogg

Senast uppdaterad: Jan. 31, 2023

Vad är visselblåsning?

Visselblåsning eller en visselblåsare har insyn inom en verksamhet och slår larm om missförhållanden, lagbrott eller liknande till ledningen inom en organisation, ett bolag eller en myndighet. Detta görs genom en visselblåsarfunktion som låter individen behålla sin anonymitet eftersom anmälan sker genom en oberoende part. Exempelvis kan visselblåsarfunktionen vara behjälplig när pengar använts till privata nöjen eller har mutor tagits emot vid upphandlingar. Den nya visselblåsarlagen ska skydda visselblåsaren från repressalier som exempelvis uppsägning.

Vad är tidsramen och vem ska bry sig?

Den 17:e december 2021 trädde visselblåsarlagen kraft där huvudsyftet var att öka skyddet mot visselblåsaren som slår larm till ledningen när missförhållanden sker. Den 17:e juli 2022 trädde ett nytt direktiv igenom som hanterade offentliga verksamheter med fler än 249 anställda och i år kommer det även en nytt direktiv den 17:e december 2023 som ska hantera verksamheter med fler än 50 anställda.

När ska du slå larm?

Du kan slå larm oavsett om det är en pågående händelse, något som har hänt eller om det är något som kommer hända. Det här gäller dig som har en nära relation till verksamheten som exempelvis anställd, tidigare anställd, arbetssökande, praktikant, underleverantör, leverantör, kund, eller aktieägare.

Skillnad mellan intern visselblåsning och extern visselblåsning

En intern visselblåsning sker när någon slår larm angående missförhållanden som sker på arbetsplatsen. Detta kan ske genom en avsedd internt visselblåsarsystem, till en kollega, en chef, HR avdelningen eller liknande.

En extern visselblåsning gör det möjligt att slå larm till en officiell myndighet där även de har skyldighet att bekräfta, följa upp och ge feedback på rapporter som kommer in. Skulle man inte få något feedback genom den interna visselblåsningen kan man vända sig till den externa om oro finns kring bestraffning eller att en intern rapport inte skulle förändra något.

Varför bör man inrätta en visselblåsarfunktion?

Beroende på verksamhetens storlek kommer det variera om och när funktionen bör genomföras. Verksamheter med 50 eller fler anställda kommer inte ha något val utan när visselblåsarfunktionen träder i kraft är det ett krav som måste genomföras.

Även om man inte har något krav på att genomföra visselblåsarfunktionen kan det vara fördelaktig då det ger ett starkare skydd för individen som rapporterar missförhållandena. Vidare blir rutiner tydligare kring tillvägagångssättet i situationerna och då ska visselblåsarfunktionen vara lättillgänglig för de individer som kan komma att behöva använda den.

Att inrätta en visselblåsarfunktion kan vara fördelaktigt då verksamheten hanterar missförhållanden som sker, vilket skapar förtroende hos anställda men även för kunder och samarbetspartners då det minskar eventuellt missnöje. När väl funktionen är inrättad kommer risken för att verksamheten råkar ut för missförhållanden minska. Visselblåsarfunktionen ska underlätta men även effektivisera då rutinen redan finns på hur situationer med missförhållanden ska hanteras.

Många gånger kan det vara bra att anlita extern hjälp för att säkerställa att er visselblåsarfunktion uppfyller alla de kraven som lagen ställer.

Boka in en kostnadsfri konsultation!

Har du ett ärende du behöver hjälp med? Boka in en halvtimmes konsultation, då får du möjligheten att lära känna oss innan du bestämmer dig för om du vill anlita oss och vi får en möjlighet att avgöra om vi är rätt företag för att hjälpa dig annars kanske vi kan peka dig i rätt riktning.

Ställ en fråga

Om du har en juridisk fråga som du känner dig osäker då svarar vi gladeligen på den. Har du tur är den redan ställd och då kan du finna vårt svar här!

Nyhetsbrev

Juridiken utvecklas konstant, vi håller oss uppdaterade och hjälper gärna dig att göra detsamma! I vårt nyhetsbrev finns information om nya direktiv och gratis resurser som avtalsmallar!

Konsultation

Nyhetsbrev

Ställ en fråga

Vad ska man tänka på när det kommer till den nya visselblåsarlagen?

Eftersom lagen inte framställt något krav på ett tekniskt system för att upprätta rapportering är det upp till verksamheten själv hur det skall utformas med lagens krav i åtanke. Med detta kan alltså rapportering ske både muntligt och skriftligt, visselblåsaren ska inom skälig tid kunna be om ett fysisk möte för att kunna rapportera missförhållandet om så önskas.

Oavsett hur verksamheten väljer att utforma sitt system för rapportering bör man ha i åtanke att kraven i dataskyddsförordningen (GDPR) måste följas, därför bör det finnas tekniska lösningar där personuppgifter hanteras på ett lämpligt sätt för att fortsatt kunna se till att visselblåsares identitet kan förbli anonym om så önskas.

Det utses personer som ansvarar för rapporteringen där både uppföljning och återkoppling görs, det kan röra sig om både internt och externt utvalda personer. Funktionen är till för att öka säkerheten, personerna som tar emot rapporteringen ska agera oberoende vid tillfället för eventuell rapportering.

Efter en rapportering ska visselblåsaren få en bekräftelse av mottagandet om det inte är så att den rapporterande personen uttryckligen avsagt sig bekräftelse eller om en bekräftelser på något vis skulle kunna äventyra personens identitet.

De ansvariga personerna ska därefter följa upp och visselblåsaren ska inom skälig tid få återkoppling gällande rapporteringen där information ska delas med visselblåsaren om åtgärder som tagits för att utreda situationen samt framtida åtgärder om så behövs. Tystnadsplikt gäller även för de ansvariga personerna gällande visselblåsaren och dess personuppgifter.

Börja planera i god tid

Nya visselblåsarlagen träder kraft 17:e december 2023 och gäller för arbetsgivare med 50 anställda eller fler och därför är det en god idé att börja planera i god tid för att kunna sett till att verksamheten är redo för den nya lagen lagom till att denna träder kraft.