×

Lundberg & Associates

Ring: 070-355 75 48

Kontakt

Om Oss

Riskanalys

Områden

Vanliga Frågor

Blogg

Senast uppdaterad: Feb. 17, 2022

Senast när vi berörde konsumenträtt berörde vi krav på att näringsidkare ska ge konsumenter viss information innan avtal ingås. I denna text kommer vi att diskutera ångerrätten.

Vad är ångerrätt?

Ångerrätt är den rätt en konsument har att häva ett avtal som en konsument har ingått med en näringsidkare. Ångerrätten gäller för avtal ingångna på distans eller utanför fasta affärslokaler och konsument kan häva avtalet inom 14 dagar efter - vid försäljning av varor - mottagandet av vara eller - för tjänster och digitalt innehåll - efter ingående av avtalet för tjänsterna eller digitalt innehåll. Om du behöver en sammanfattning av definitionen av ’konsument’, ’avtal utanför fasta affärslokaler’ eller ’distansavtal’, kan du läsa mer här.

Konsumenter har ångerrätt då de anses ha en svagare ställning än näringsidkaren i dessa typer av avtal. Vid distansavtal har en konsument ingen möjlighet att kunna se och testa en produkt på samma sätt som i en butik och för avtal utanför fasta affärslokaler kan konsumenten hamna i en position där de är mer utsatta för press.

Omfattas alla konsumentavtal av ångerrätt? 

Även om ångerrätten är tvingande, omfattas inte alla konsumentavtal av ångerrätt. För det första, som tidigare nämnts, måste avtalet ingås på distans eller utanför fasta affärslokaler. Det finns ingen rätt att frånträda ett avtal som ingåtts i en affärslokal. För det andra finns det vissa undantag som är tillämpliga även på avtal som ingås på distans eller utanför fasta affärslokaler. Det finns vissa avtal där det inte finns någon ångerrätt och situationer där en konsument kan förlora denna rätt, exempelvis vid

- leverans av varor som sannolikt kommer att försämras eller har ett bäst före datum såsom färskvaror som färsk frukt eller grönsaker

- leverans av förseglade varor som av hälso- och hygienskäl inte lämpar sig att returneras och som inte förseglas efter leverans såsom kosmetikaprodukter

- leverans av varor som är gjorda enligt kundens specifikationer eller som är tydligt personliga såsom skräddarsydda klädesplagg eller adressetiketter med en konsuments kontaktinformation

- leverans av varor som efter leverans är oskiljaktigt blandade med andra föremål såsom bränsle

- tillhandahållande av boende annat än för bostadsändamål, transport av varor, biluthyrningstjänster, catering eller tjänster relaterade till fritidsaktiviteter, om avtalet föreskriver ett specifikt datum eller period för utförandet såsom hotellbokning för en specifik helg.

Ovanstående är inte en fullständig lista över undantagen från ångerrätten. Som näringsidkare är det viktigt att förstå undantagen och avgöra om produkt eller tjänst som erbjuds faller under undantagen.

Tidsram för utövande av ångerrätt

Tidsramen en konsument har för att frånträda avtalet kan generellt delas in i två kategorier, 14 kalenderdagar från

- den dag konsumenten tar emot varan om avtalet gäller en produkt.

- den dag avtal ingås om avtalet gäller tjänster och digitalt innehåll online.

Några ytterligare punkter att tänka på:

Om avtal avser en beställning av flera varor som levereras separat, börjar 14-dagarsperioden den dag då konsument tar emot den sista varan.

De 14 dagarna kan i vissa fall förlängas. Så är fallet om näringsidkaren inte förser konsument med all relevant information om ångerrätten då ångerrätten förlängs med 12 månader. Då har konsument istället rätt att ångra och häva avtalet inom 12 månader och 14 dagar. Om en näringsidkare inser att den har glömt att informera konsumenten och senare informerar konsumenten inom de 12 månaderna, gäller ångerrätten 14 kalenderdagar från den dag information gavs.

Krav på förhandsinformation om ångerrätt innan avtal ingås 

En näringsidkare måste informera konsument om ångerrätten och ge dem viss information om det innan ett avtal ingås. Detta inkluderar bland annat

- att informera konsumenten om huruvida de har ångerrätt eller inte. Om inte ångerrätt finns ska konsument tydligt informeras därom eller de situationer där konsument kommer förlora ångerrätten. Om orsaken att ångerrätt inte finns baseras på ett undantag, såsom exempelvis undantaget för varor som sannolikt kommer att försämras, bör näringsidkaren informera därom och varför. Finns inte ångerrätt och beror det på undantag som endast gäller under vissa omständigheter, såsom exempelvis förseglade varor som av hälso- och hygienskäl inte är lämpliga att returneras, bör näringsidkaren informera konsumenten om villkoren, tidsfrister med mera samt att konsumenten förlorar ångerrätten om förslutning bryts.

– förutsättningarna för att utöva ångerrätten

- tidsfristen och hur att gå till väga

- skicka modellformuläret för ångerrätt (som finns i lagen)

- informera om konsumenten får stå returkostnad, om konsument önskar att returnera, och vid distansavtal för varor som normalt inte kan returneras per post, kostnaden för att returnera varan

- information att om konsument frånträder avtal efter att ha uttryckligen begärt att en ska tjänst påbörjas, måste konsumenten betala proportionerliga kostnader för den tillhandahållna tjänsten fram till den tidpunkt då han ångrade sig.

Som med alla krav på information till konsument före ingående av avtal måste denna lämnas på ett tydligt sätt. Näringsidkare kan, men behöver inte, använda de modellinstruktioner som finns i lagen.

Utövande av ångerrätt

Som nämnts ovan måste näringsidkare informera konsument om hur de kan utöva sin ångerrätt. Detta kan göras genom att använda den standardblankett som finns i lagen eller så kan konsument lämna ett tydligt meddelande om beslutet att frånträda avtalet. Detta måste tillhandahållas konsumenten via ett varaktigt medium*. Näringsidkare kan också ge konsumenten andra sätt att ångra sig. Om en näringsidkare ger konsument möjlighet att ångra sig elektroniskt, till exempel via ett online formulär eller portal, har näringsidkaren en skyldighet att skicka en bekräftelse via ett varaktigt medium* till konsumenten.

*mer information om vad som anses vara ett varaktigt medium hittar du här.

Oavsett om en näringsidkare informerar konsument att de önskar att konsument utövar sin ångerrätt på ett visst sätt, har konsument rätt att välja hur ångerrätten utövas... Hur konsument än väljer att göra det, måste det göras på ett tydligt och enkelt sätt. Att exempelvis bara returnera varorna anses inte vara ett tydligt och enkelt uttalande.

Konsekvenser av att frånträda avtal

När en konsument frånträder ett avtal befrias han från alla skyldigheter i avtalet.

En konsument kan bli tvungen att stå för kostnaden för att returnera varan om näringsidkaren informerade därom på ett tydligt sätt innan avtalet ingicks.

När näringsidkare informerats om att konsument frånträder ett avtal måste näringsidkaren betala tillbaka vad konsumenten betalt, inklusive leveranskostnader. En näringsidkare måste utföra återbetalningen med samma betalningsmetod som användes för köpet inom 14 dagar från och med den dag då näringsidkaren informerades om att konsumenten frånträder avtalet. Näringsidkare tillåts dock innehålla beloppet längre tid och invänta att han

- tar emot varan, eller

–får bevis på att vara har skickats tillbaka

När det första av de två ovan inträffar, måste näringsidkaren betala tillbaka vad konsument betalt.

Boka in en kostnadsfri konsultation!

Har du ett ärende du behöver hjälp med? Boka in en halvtimmes konsultation, då får du möjligheten att lära känna oss innan du bestämmer dig för om du vill anlita oss och vi får en möjlighet att avgöra om vi är rätt företag för att hjälpa dig annars kanske vi kan peka dig i rätt riktning.

Ställ en fråga

Om du har en juridisk fråga som du känner dig osäker då svarar vi gladeligen på den. Har du tur är den redan ställd och då kan du finna vårt svar här!

Nyhetsbrev

Juridiken utvecklas konstant, vi håller oss uppdaterade och hjälper gärna dig att göra detsamma! I vårt nyhetsbrev finns information om nya direktiv och gratis resurser som avtalsmallar!

Konsultation

Nyhetsbrev

Ställ en fråga

Kan en produkt användas under ångerfristen? 

En konsument som vill utnyttja sin ångerrätt bör inte använda produkten under tiden innan ångerfristen men kan inspektera och testa vara i den utsträckning som behövs för att fastställa varas egenskaper, funktion och art men inte mer än så. Ett bra sätt att se på detta är att en konsument kan använda och testa varorna på samma sätt som han skulle få göra i en fysisk butik, exempelvis prova ett klädesplagg men inte ta bort dess etiketter. Om en konsument använder varan utöver vad som krävs för att fastställa dess funktionalitet, egenskaper och art, förlorar konsumenten inte sin ångerrätt utan är istället skyldig att ersätta näringsidkaren för varans minskade värde. Bevisbördan för det minskade värdet vilar på näringsidkaren och därför är det en god praxis för handlare att ha processer på plats för att kontrollera felhantering.

Är reglerna lika i hela EU eller har länderna olika regler? 

I skrivande stund är reglerna om ångerrätt fullt harmoniserade inom hela EU. Reglerna ändras dock och ny lagstiftning på EU-nivå har gett medlemsländer rätt att förlänga ångerfristen till 30 dagar för avtal som ingås i samband med oönskade besök av säljare till konsumenters bostäder eller utflykter som anordnas av en näringsidkare med syfte att marknadsföra eller sälja produkter till konsumenter. Snart vet vi mer hur medlemsländerna kommer besluta.

Hur ska du som näringsidkare agera? 

Vi på Lundberg & Associates har bred erfarenhet av att stötta konsumentinriktade företag. När det gäller ångerrätt råder vi alltid våra kunder att

– kontrollera om ångerrätten gäller den typ av konsumentavtal du sluter med konsumenter. Tänk både på avtalstyp – i affärslokal, utanför fast affärslokal och distansavtal – och föremålet för avtal.

- bekanta dig med den information du ska ge en konsument om ångerrätten och att du tillhandahåller den på ett tydligt och begripligt sätt.

- Om du vill att konsumenten ska stå kostnaden för retur, se till att ge konsumenten den informationen på ett tydligt sätt innan du ingår avtal och kan inte en vara returneras med vanlig post, ange kostnaden.

- Tillhandahåll standardblankett för ångerrätt. Finns möjlighet att utöva ångerrätt elektroniskt, ha en process för att skicka bekräftelse.

- skapa processer för att enkelt hantera konsekvenser av utövande av ångerrätt.