...

Vi gör juridiken tillgänglig, förståelig och är alltid nåbara.

Områden
https://via.placeholder.com/150C/O https://placeholder.com/

Arbetsrätt

Personal är ett bolags viktigaste tillgång. Vi rådger arbetsgivare och arbetstagare i en rad frågor såsom anställningsavtal, konsultavtal, uppsägning, avsked och vid tvister. Med lång internationell erfarenhet kan vi stötta såväl nationella som internationella arbetsgivare inom ett stort spektrum av industrier.

Ta reda på mer

https://via.placeholder.com/150C/O https://placeholder.com/

Bolagsrätt, bolagsstyrning och risk

Vi kan ge råd och vägleda dig inom alla områden inom bolagsrätt, från företagsbildning, expansion och omstrukturering samt försäljning och köp av företag. Vi kan också ge råd om det antal regler som organisationer av olika storlek måste förhålla sig till som alla nödvändiga regler för bolagsstyring om formaliteterna i att driva en styrelse på ett professionellt sätt och upprätta relevanta styrdokument för styrelsen och ledningen samt dokument som instruktioner till VD. Vi kan vara behjälpliga med bolagsstyrning såsom, Aktiebolagslagen, lagen om Penningtvätt, Etiska frågor, Uppförandekod och mer.

Ta reda på mer

https://via.placeholder.com/150C/O https://placeholder.com/

Dataskydd & GDPR

Regler gällande Dataskydd skapar utmaningar för företag i alla storlekar. Det är viktigt att förstå hur att navigera i det ständigt växande lagområdet. Vi kan ge råd om regelefterlevnad i många sektorer och vara behjälpliga med tjänster såsom analys av personuppgifter, rättslig grund, personuppgiftsbiträdessavtal, lagring av uppgifter, hantering av personuppgiftsincidenter och mer såsom att sätta upp rutiner för regelefterlevnad.

Ta reda på mer

Tjänster

Vår erfarenhet har visat att olika organisationer och grupper har olika och hela tiden föränderliga behov. Ibland behövs löpande rådgivning, ibland hjälp med enstaka frågor. För din framgång stöttar vi på det sätt du har behov av. På denna sajt kan du läsa mer om vilka tjänster vi kan hjälpa er med på denna sajt.

Om Oss

Lundberg & Associates har kunden i fokus och erbjuder lösningsorienterade juridiska tjänster. Juridiken ska inte vara en kostnad för företagsamhet utan snarare ett verktyg för att skapa en god bas för gynnsamt företagande och bolagsstrategier. Vi gör juridiken tillgänglig, förståelig och är alltid nåbara. Vi hjälper er att lösa de utmaningar ni har och kan förutse och förebygga framtida utmaningar.
Genom vårt kundorienterade team och breda professionella nätverk har vi kunskap, erfarenhet och resurser som vi anpassar efter det behov du har och den fråga du har behov att lösa. Vi supporterar dig förebyggande och personligen genom alla steg i alla frågeställningar. Detta gör att du kan fatta väl underbyggda och medvetna beslut. Med basen på Väskusten i Sverige, har Lundberg & Associates lång erfarenhet av nationell rätt, internationella regelverk samt EU lagstiftningar.

Vi arbetar och rådger företag och företagare rikstäckande i Sverige, i olika jurisdiktioner inom EU och globalt i gränsöverskridande transaktioner. Vi är utbildade i såväl det kontinentaleuropeiska rättsystemet såsom det angloamerikanska rättssystemet. Därutöver arbetar vi genom vårt globalt upparbetade nätverk av associates.
Vår samlade och långa erfarenhet av juridisk rådgivning har vi från flertalet sektorer och våra kunder är allt från ägarledda mindre företag till större internationella organisationer med global internationell verksamhet. Exempel på industrier vi har varit eller är verksamma är exempelvis telekom, petrokemi, detaljhandel, franchise, automotive, byggbranschen, restaurang och gruvindustrin. Som organisation vill vi definieras som en öppensinnad, insiktsfull och lättillgänglig tjänsteleverantör - det är vad du kan förvänta dig när du väljer att arbeta med oss.
Vi arbetar huvudsakligen med företag och deras ägare men besvarar alla samtal. Om du som privatperson behöver hjälp, tveka inte att kontakta oss.