×

Om Oss

Tjänster

Områden

GDPR &
Allmänna villkor

Vi gör juridiken tillgänglig, förståelig och är alltid nåbara.

Områden
https://via.placeholder.com/150C/O https://placeholder.com/

Arbetsrätt

Personal är ett bolags viktigaste tillgång. Vi rådger arbetsgivare och arbetstagare i en rad frågor såsom anställningsavtal, konsultavtal, uppsägning, avsked och vid tvister. Med lång internationell erfarenhet kan vi stötta såväl nationella som internationella arbetsgivare inom ett stort spektrum av industrier.

Ta reda på mer

https://via.placeholder.com/150C/O https://placeholder.com/

Bolagsrätt, bolagsstyrning och risk

Vi kan ge råd och vägleda dig inom alla områden inom bolagsrätt, från företagsbildning, expansion och omstrukturering samt försäljning och köp av företag. Vi kan också ge råd om det antal regler som organisationer av olika storlek måste förhålla sig till som alla nödvändiga regler för bolagsstyring om formaliteterna i att driva en styrelse på ett professionellt sätt och upprätta relevanta styrdokument för styrelsen och ledningen samt dokument som instruktioner till VD. Vi kan vara behjälpliga med bolagsstyrning såsom, Aktiebolagslagen, lagen om Penningtvätt, Etiska frågor, Uppförandekod och mer.

Ta reda på mer

https://via.placeholder.com/150C/O https://placeholder.com/

Dataskydd & GDPR

Regler gällande Dataskydd skapar utmaningar för företag i alla storlekar. Det är viktigt att förstå hur att navigera i det ständigt växande lagområdet. Vi kan ge råd om regelefterlevnad i många sektorer och vara behjälpliga med tjänster såsom analys av personuppgifter, rättslig grund, personuppgiftsbiträdessavtal, lagring av uppgifter, hantering av personuppgiftsincidenter och mer såsom att sätta upp rutiner för regelefterlevnad.

Ta reda på mer

Tjänster

Vår erfarenhet har visat att olika organisationer och grupper har olika och hela tiden föränderliga behov. Ibland behövs löpande rådgivning, ibland hjälp med enstaka frågor. För din framgång stöttar vi på det sätt du har behov av. På denna sajt kan du läsa mer om vilka tjänster vi kan hjälpa er med på denna sajt.