LUNDBERG

& ASSOCIATES

Vad?

G enom vår kundorienterade företagsstruktur och breda nätverk av yrkeskunniga personer erbjuder vi kunskap och resurser bäst lämpade till dina behov och utmaningar. För varje uppdrag vi åtar oss kommer vi att stötta dig steg för steg. För oss är detta avgörande faktorer för att hjälpa dig att nå framgång. Du kan få hjälp av oss om du har frågor som rör avtalsrätt, bolagsrätt, företagsförvärv och -försäljning, krav, arbetsrätt, skatterätt, produktsäkerhet, produktansvar , konsumenträtt, EU lagstiftning, företagsstyrning, strategi och expansion. Vår samlade erfarenhet täcker flera hundra års erfarenhet inom sektorer såsom exempelvis telekom, petrokemi, detaljhandel, franchise, automotive, byggbranschen, restaurangsektor.

Hur?

I vårt arbete följer vi grundläggande principer som ligger oss varmt om hjärtat:

  1. Effektivitet och tillgänglighet; finns ingen plats där samtal inte når oss
  2. Bara rekommendera det som är bäst för dig
  3. Kämpa för lösningar och bidrag som gör skillnad
  4. Leverera i tid
  5. Inte dra ut på saker

Vi riktar oss främst mot företag och dess ägare men tar emot alla samtal. Behöver du som privatperson hjälp så har vi kontakter att förmedla som kan hjälpa dig.

Vem?

J ag,Cathrin, grundare av företaget, har rötterna i Norrland och besitter lång nationell och internationell professionell erfarenhet. Min Jur. Kand. har jag från Uppsala universitet (1996) och jag fördjupade mig vidare i tysk civilrätt och EU-rätt i Tyskland. Jag har bott och arbetat i Schweiz, Norge, Tyskland samt Belgien och är för närvarande bosatt i Sverige. Främst jobbar jag med ägarledda bolag. Jag har lång yrkeserfarenhet som bolagsjurist, chefsjurist, ledande kommersiella befattningar, styrelseuppdrag samt lönedelägare på advokatbyrå.